KONKURS DLA DZIECI I RODZICÓW „Jesienny Cudaczek”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-technicznym.

Celem konkursu jest:


– rozwijanie zdolności plastycznych – technicznych dzieci

– pobudzanie wyobraźni oraz prezentacja talentów plastycznych- technicznych
– zachęcanie rodziców do efektywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem
– radość ze wspólnie wykonanej pracy

Regulamin:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z Przedszkola Na Zielonej Górce i ich rodziców.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej/ dziecko wraz z rodzicem zgodnie z tematem konkursu/
3. Technika wykonania pracy dowolna, przestrzenna z użyciem jesiennego tworzywa przyrodniczego. Prosimy umieścić prace na specjalnych tackach lub podkładkach.

Wykonane prace zaprezentowane zostaną na wystawie w holu przedszkola.
4. Praca powinna zostać opatrzona metryczką z informacją:
– imię i nazwisko autora pracy,
– nazwę grupy
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i akceptację warunków regulaminu.
6. Dostarczone prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu. 
7. Prace konkursowe należy dostarczyć do
19 października 2017r. do grupy dziecka.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 października 2017r.

8. Na laureatów czekają ciekawe nagrody i dyplomy.

Organizatorzy konkursu: Marta Franciszkowicz Krystyna Zajko

Ubezpieczenie grupowe dzieci od nieszczęśliwych wypadków !!!

Szanowni Rodzice!!!

Zgodnie z umową o świadczenie usług przez Przedszkole Na Zielonej Górce, w ramach czesnego Przedszkole zapewnia ubezpieczenie grupowe dzieci od nieszczęśliwych wypadków.

Informujemy, iż z dniem 01.09.2017r. została zawarta umowa z PZU Życie S.A. na Ubezpieczenie grupowe dzieci od nieszczęśliwych wypadków. W.w. umowa weszła w życie z dniem 01.09.2017r.

Poniżej umieszczone są Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW PZU EDUKACJA, z którymi prosimy się zapoznać.

W razie wypadku, prosimy o zgłoszenie się do Dyrekcji po formularz do wypełnienia, po czym udać się do PZU na ul.Suraskiej 3A lub przez internet na stronie PZU.

OWU PZU NNW Edukacja

Zebranie z rodzicami 12.09.2017r. godz.16:00

Drodzy Rodzice!!!

Zapraszamy na zebranie, które odbędzie się 12 września (we wtorek) o godz. 16:00. Po omówieniu organizacji przedszkola   w roku szkolnym 2017/2018 spotkanie będzie kontynuowane w poszczególnych oddziałach.

               Serdecznie wszystkich zapraszamy

                                Kadra Przedszkola Na Zielonej Górce

 

Zajęcia adaptacyjne w dniach 28-31.08.2017r.

Zajęcia adaptacyjne naszym nowym przedszkolakom organizujemy w dniach

28-31.08.2017r. Wspólne zabawy rozpoczynamy każdego dnia o godz. 9:00

a kończymy o 11:00. Przypominamy o zabraniu obuwia na zmianę.

Serdecznie zapraszamy

Kadra Przedszkola Na Zielonej Górce w Białymstoku

 

 

Zmiana daty na 30.03.2017- Konkurs Recytatorski „Z przyrodą za pan brat”

Informujemy, iż zmianie uległa data konkursu II edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Z przyrodą za pan brat”.

Konkurs recytatorski odbędzie się 30.03.2017r. ( czwartek) o godz. 9.30 w Przedszkolu Na Zielonej Górce, ul. Wenecka 1 – prosimy o przybycie do godz. 9.20

Zapraszamy

Rekrutacja na rok 2017/2018

Rekrutacja 2017/2018

Od dnia 20.03.2017r. rozpoczynamy nabór dzieci do Przedszkola Na Zielonej Górce w Białymstoku na rok szkolny 2017/18.

Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola prosimy o złożenie do dnia 10.04.2017r.  „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018.” Formularz deklaracji można złożyć za pośrednictwem nauczycielek poszczególnych grup lub bezpośrednio w kancelarii przedszkola.

W przypadku nowych dzieci  rodziców  zainteresowanych edukacją przedszkolną w naszym przedszkolu prosimy o wypełnienie „Karty zapisu dziecka” i dostarczenie do kancelarii przedszkola najpóźniej 28.04.2017r.

Formularz karty można pobrać ze strony przedszkola: http://przedszkole-nazielonejgorce.pl/  lub bezpośrednio w kancelarii przedszkola.

 

Konkurs Recytatorski „Z przyrodą za pan brat”

Zapraszamy serdecznie wszystkich przedszkolaków do udziału w II edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Z przyrodą za pan brat” pod honorowym patronatem Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku.                                              

Celem konkursu jest wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności, promowanie talentów, dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich, krzewienie postawy szacunku do przyrody, nawiązanie współpracy między placówkami, integracja dzieci.

Wszystkie informacje oraz regulamin konkursu poniżej w załączniku.

konkurs recytatorski