Rekrutacja na rok 2017/2018

Rekrutacja 2017/2018

Od dnia 20.03.2017r. rozpoczynamy nabór dzieci do Przedszkola Na Zielonej Górce w Białymstoku na rok szkolny 2017/18.

Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola prosimy o złożenie do dnia 10.04.2017r.  „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018.” Formularz deklaracji można złożyć za pośrednictwem nauczycielek poszczególnych grup lub bezpośrednio w kancelarii przedszkola.

W przypadku nowych dzieci  rodziców  zainteresowanych edukacją przedszkolną w naszym przedszkolu prosimy o wypełnienie „Karty zapisu dziecka” i dostarczenie do kancelarii przedszkola najpóźniej 28.04.2017r.

Formularz karty można pobrać ze strony przedszkola: http://przedszkole-nazielonejgorce.pl/  lub bezpośrednio w kancelarii przedszkola.

 

Dodaj komentarz