Ubezpieczenie grupowe dzieci od nieszczęśliwych wypadków !!!

Szanowni Rodzice!!!

Zgodnie z umową o świadczenie usług przez Przedszkole Na Zielonej Górce, w ramach czesnego Przedszkole zapewnia ubezpieczenie grupowe dzieci od nieszczęśliwych wypadków.

Informujemy, iż z dniem 01.09.2017r. została zawarta umowa z PZU Życie S.A. na Ubezpieczenie grupowe dzieci od nieszczęśliwych wypadków. W.w. umowa weszła w życie z dniem 01.09.2017r.

Poniżej umieszczone są Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW PZU EDUKACJA, z którymi prosimy się zapoznać.

W razie wypadku, prosimy o zgłoszenie się do Dyrekcji po formularz do wypełnienia, po czym udać się do PZU na ul.Suraskiej 3A lub przez internet na stronie PZU.

OWU PZU NNW Edukacja

Dodaj komentarz