Zmiana daty na 30.03.2017- Konkurs Recytatorski „Z przyrodą za pan brat”

Informujemy, iż zmianie uległa data konkursu II edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Z przyrodą za pan brat”.

Konkurs recytatorski odbędzie się 30.03.2017r. ( czwartek) o godz. 9.30 w Przedszkolu Na Zielonej Górce, ul. Wenecka 1 – prosimy o przybycie do godz. 9.20

Zapraszamy

Rekrutacja na rok 2017/2018

Rekrutacja 2017/2018

Od dnia 20.03.2017r. rozpoczynamy nabór dzieci do Przedszkola Na Zielonej Górce w Białymstoku na rok szkolny 2017/18.

Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola prosimy o złożenie do dnia 10.04.2017r.  „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018.” Formularz deklaracji można złożyć za pośrednictwem nauczycielek poszczególnych grup lub bezpośrednio w kancelarii przedszkola.

W przypadku nowych dzieci  rodziców  zainteresowanych edukacją przedszkolną w naszym przedszkolu prosimy o wypełnienie „Karty zapisu dziecka” i dostarczenie do kancelarii przedszkola najpóźniej 28.04.2017r.

Formularz karty można pobrać ze strony przedszkola: https://przedszkole-nazielonejgorce.pl/  lub bezpośrednio w kancelarii przedszkola.

 

Konkurs Recytatorski „Z przyrodą za pan brat”

Zapraszamy serdecznie wszystkich przedszkolaków do udziału w II edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Z przyrodą za pan brat” pod honorowym patronatem Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku.                                              

Celem konkursu jest wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności, promowanie talentów, dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich, krzewienie postawy szacunku do przyrody, nawiązanie współpracy między placówkami, integracja dzieci.

Wszystkie informacje oraz regulamin konkursu poniżej w załączniku.

konkurs recytatorski