Komunikat w sprawie RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Polski obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W trosce o ochronę danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Na Zielonej Górce w Białymstoku.

  1. Klauzula informacyjna – Wychowankowie oraz ich rodzice/opiekunowie prawni  – Klauzula 1 [kliknij]
  2. Klauzula informacyjna – Dzieci podlegające obowiązkowi wychowania przedszkolnego oraz ich rodzice/opiekunowie prawni – Klauzula 2 [kliknij]
  3. Klauzula informacyjna – Strona internetowa i media społecznościowe – Klauzula 3 [kliknij]