Akcja “Ćwiczyć każdy może”

“Ćwiczyć każdy może”

Akcja organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

_______________________________________________________________________________

OBSZAR 1

 

Temat : „W krainie bajek” – zabawy ruchowe z wykorzystaniem  krążków  gimnastycznych i woreczków.

Cel ogólny:

Dziecko kształtuje prawidłową postawę ciała.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • Sprawie porusza się w rozsypce
 • Wykonuje  skoki
 • Rozwija zwinność i wytrzymałość
 • Doskonali umiejętność czworakowania
 • Dba o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci
 • Wykonuje polecenia nauczyciela

 

Metody: zabawowo – naśladowcza, zadaniowa

Forma: indywidualna i grupowa

Środki dydaktyczne: krążki i woreczki gimnastyczne w liczbie dzieci

 

Przebieg zajęć :

1. „My jesteśmy krasnoludki”

Dzieci stojąc w kole ilustrują ruchem treść znanej im piosenki.

2. „Elfy” – zabawa orientacyjno – porządkowa .

Dzieci wcielą się w rolę elfów, które  siedzą na krążkach.  Na sygnał nauczycielki  „Elfy wyruszają na spacer!” zaczynają biegać  po całej sali. Na hasło „ Uwaga nadchodzi smok !” siadają na krążek  skrzyżnie ze zwróceniem uwagi na wyprostowane plecy.

3. „Zbieramy jagódki ” – zabawa kształtująca mięśnie brzucha .

Dzieci siedzą w rozsypce w siadzie skulnym podpartym.  Stopy leżą  na krążku..  Na sygnał nauczycielki „Zbieramy jagódki”  przysuwają krążek do siebie, a na sygnał „Oddajemy jagódki” odsuwają krążek do siebie.

4. „Skaczemy przez kamienie” – ćwiczenie skoku obunóż w przód .

Dzieci maszerują po sali omijając  leżące  na podłodze woreczki.. Na sygnał  „Przeskakujemy  smerfy” dzieci wykonują skoki obunuż przez woreczek.

5. „Nosimy koronę” – zabawa z woreczkiem kształtująca postawę ciała.

Dzieci chodzą po sali z woreczkami na głowach. Starają się trzymać  prostą sylwetkę i ręce  w bok.

6. „ Słoń Trąbalski”  – zabawa z elementem czworakowania.

Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym w  kole. Osoba, którą dotknie nauczyciel  dotknie zamienia się w  słonia i chodzi na czworakach.

7.   „Czary – mary” – masażyk- zabawa uspokajająca.

Dzieci siadają zwrócone bokiem do środka koła. Każda osoba  ma przed sobą plecy innego dziecka. Przy muzyce wszyscy wykonują masażyk na plecach kolegi/koleżanki.

Opracowała:

Monika Puziuk

[Not a valid template]

 

Temat : Pokonujemy tor przeszkód.

Cel główny:

 • Kształtowanie sprawności małych i dużych grup mięśniowych.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko:
 • Czynnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • Przestrzega zasad
 • Pokonuje swoje trudności
 • Zgodnie współpracuje w grupie
 • Wykonuje określone  zadania

Metody pracy: obserwacja, instrukcja, pokaz, zadania stawiane do wykonania.

Formy: praca z całą grupą i indywidualnie.

Środki dydaktyczne : piłki, obręcze, pachołki, woreczki.

Przebieg:

1. Rozpoczęcie zajęć:

 • Zbiórka – dzieci ustawiają się w szeregu. Mówią rymowankę :

Raz, dwa, trzy do zabawy gotowi jesteśmy my !

 • Rozgrzewka:

–  Każde dziecko bierze szarfę. Maszerują w dużym kole jednocześnie przekładając sobie szarfę z rąk do rąk.

–  Kładą szarfę na podłodze i próbują ją chwycić palcami u jednej stopy , a następnie u drugiej.

–  Przekładają szarfę z dołu do góry i odwrotnie

-Stają w rozkroku z lekkim pochyleniem w przód. Trzymają szarfę oburącz za końce. Przekładają ją za plecy trzymając jedną ręką nad, a drugą – pod ramieniem oraz przesuwając górę i w dół – wycierają plecy. Po kilku ruchach – zmiana kierunku.

– Przysiady z wyprostowanymi rękoma do przodu.

–  Pajacyki.

 

2. Przebieg zajęć

Dzieci ustawiają się jedno za drugim w rzędzie. Każde z nich ma za zadanie pokonać tor przeszkód:

 • Wykonać skoki obunóż przez przeszkody.
 • Czołgać się pod laską gimnastyczną zawieszoną na pachołkach
 • Przejść przez wiszącą obręcz
 • Podnieść palcami stóp woreczek
 • Wrzucić piłkę do wiszącej obręczy
 • Podrzucić piłkę i złapać trzy razy

Tor pokonują dzieci 2 – 3 razy. Po pokonaniu toru każde dziecko siada na dywanie.

3. Zabawa uspokajająca

Wdechy i wydechy”

Dzieci biorą woreczek do ręki. Wykonują siad skrzyżny. Kładą woreczek na głowie. Siedzą wyprostowane. Robią głębokie wydechy i wdechy. Kładą się na dywanie wyciągają ręce za siebie do tyłu. Robią głębokie wdechy i wydechy.

4. Zakończenie zajęć.

Dzieci ustawiają się w szeregu na baczność. Zajęcia kończą się słowami :

Czołem grupa ! Czołem !

 

Opracowała:

Monika Puziuk

 

OBSZAR 3

 

Temat:  Sport to zdrowie !

Cel główny:

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych i wdrażanie do uprawniania sportu.

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • Wymienia różne dyscypliny sportowe
 • Układa obrazek z części
 • Wymienia zalety  uprawiania sportów
 • Rysuje dyscypliny sportowe
 • Rozwiązuje zagadki
 • Przedstawia za pomocą ruchu dyscypliny sportowe
 • Słucha i odpowiada na pytania dotyczące wiersza

Metody:

• Słowna: rozmowa kierowana, opis, objaśnienie

 • Praktyczna: zadania stawiane do realizacji.

 

Formy pracy:

• Praca z całą grupą

• Praca zespołowa z całą grupą i indywidualnie

 

Środki dydaktyczne:

Wiersz „Sport to zdrowie”, zagadki na temat dyscyplin sportowych, obrazki przedstawiające różne dyscypliny sportowe, karta pracy, kartki A4, kredki, piłka

 

Przebieg:

1.  Przywitanie.

Dzieci stoją w kole. Witają się słowami piosenki:

 

Wszyscy są , witam was

zaczynamy już jest czas

Jestem ja, jesteś Ty

Raz, dwa, trzy.

2. Dzieci słuchają wiersza czytanego przez nauczycielkę:

 

Każde dziecko o tym wie:

Chcesz być zdrowy – ruszaj się!

Sport to bardzo ważna sprawa.

Są reguły, jest zabawa.

Jest dyscyplin co nie miara,

część z nich nowa, a część stara.

Od wędkarstwa, sztuk łowieckich,

od antycznych igrzysk greckich,

poprzez dzieje, poprzez lata

aż do współczesnego świata.

Każdy znajdzie coś dla siebie.

Sprawdź, co dobre jest dla ciebie.

Może rolki, koszykówka,

rower, piłka lub siatkówka,

szachy, judo czy pływanie

taniec, skoki, żeglowanie

biegi, sanki i łyżwiarstwo,

hokej, snowboard czy narciarstwo?

Może tenis lub karate?

Namów mamę, siostrę, tatę.

Również dla twojego brata

dobrodziejstwa sportów świata:

refleks, sprawność, orientacja,

walka i rywalizacja.

Ważna jest też ta zasada

(to zaleta jest, nie wada):

nie są ważne tu medale,

lecz jak ćwiczysz – czy wytrwale,

czy szanujesz przeciwnika.

Jaki jesteś, stąd wynika!

Sport nauczyć może wiele.

Zdrowy duch jest w zdrowym ciele,

a z wszystkiego jedna racja:

górą sport i rekreacja!

 

3. Dzieci odpowiadają na pytania dotyczące wysłuchanego wiersza:

O czym był wiersz?.

Jakie dyscypliny sportowe pojawiły się w wierszu?

Jakie sporty możemy uprawiać zimą, a jakie latem?

Co to znaczy „sport to zdrowie”?

4. Rozwiązywanie zagadek –kalambury.

Chętne dzieci dostają obrazek z dyscypliną sportową.  Ich zadaniem jest za pomocą ruchu przedstawić ją. Po odgadnięciu reszta grupy też pokazuje dyscyplinę.

5.  Mini piłka nożna.

Dzieci stoją w kole. Każde po kolei podaje innemu dziecku piłkę za pomocą kopnięcia.

6. Układanie obrazka z części.

Dzieci podzielone są na grupy. Zadaniem każdej grupy jest ułożenie obrazka z części. Po wykonaniu zadania chętne dzieci opowiadają o ułożonej dyscyplinie sportowej.

7. Rozwiązywanie zadania w kartach pracy.

Dzieci rysują drugą część postaci piłkarza i kolorują kredkami.

8. Rysowanie ulubionej dyscypliny .

Każde dziecko rysuje swoją ulubioną dyscyplinę sportową.  Po skończeniu pracy wszyscy opowiadają o swoim rysunku.  Prace zostają powieszone na wystawkę.

9. Piosenka z pokazywaniem „Głowa – ramiona….”

Dzieci stojąc w kole ilustrują ruchem słowa piosenki.

10. Podsumowanie zajęć.

Dzieci  opowiadają, o tym dlaczego sport to zdrowie.

 

Opracowała :

Monika Puziuk

[Not a valid template]

 

Temat : Wiosenne zabawy na podwórku.

Cel główny:

 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

 Cele szczegółowe

Dziecko:

 • Stosuje się do ustalonych zasad i instrukcji nauczyciela
 • Reaguje na dźwięk instrumentu tamburyna w czasie zabaw ruchowych
 • Biega w różnych kierunkach bez potrącania innych
 • Współpracuje w grupie

Metody pracy: obserwacja, instrukcja, pokaz, zadania stawiane do wykonania.

Formy: praca z całą grupą w parach i indywidualnie.

 

Środki dydaktyczne :krążki , laski gimnastyczne, pachołki, woreczki, płotki, guma do grania.

Przebieg :

1. Rozpoczęcie zajęć.

Zbiórka dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

Zabawa orientacyjno – porządkowa „Stój – biegnij!” Na sygnał gwizdka dzieci biegają po

ogrodzie, na drugi sygnał zatrzymują się.

 

2. Zabawa „Łapiemy motyle”.

Dzieci stoją naprzeciwko siebie w parach. Podają między sobą woreczek.  Dzieci starają się łapać woreczek jedną ręką.

3.Zabawa „Pada deszcz – świeci słońce”.

Dzieci trzymają w ręku laskę gimnastyczną. Chodzą swobodnie po placu zabaw. Na hasło „Pada deszcz” podnoszą laskę do góry, tak jakby była parasolem. Na hasło „ Świeci słońce” dzieci opuszczają laskę do dołu.

4. Zabawa „Wskocz na kamień”.

Dzieci biegają między krążkami po wyznaczonym obszarze. Na hasło „Na kamienie” dzieci wskakują do krążka.

5. Zabawa „Ptaszki do gniazda”.

Dzieci zamieniają się w ptaki. Biegają poruszając rękoma. Na hasło „Ptaki go gniazda” biegną do wyznaczonego wcześniej miejsca.

6. Zabawa „Skaczące zajączki”.

Dzieci zamieniają się w zajączki. Ich zadaniem jest jak najszybsze przeskoczenie wyznaczonego odcinka.

7.Rzucanie do celu.

Każde dziecko dostaje krążek. Zadaniem jest z wyznaczonego miejsca rzucenie krążka na pachołek.

8. Zakończenie:

Dzieci ustawiają się w kole. Robią wdech – ręce w górze i wydech  ręce w dole.

9. Dowolne zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

Opracowała :Monika Puziuk

[Not a valid template]

 

Zajęcia taneczne

W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia z tańca  nowoczesnego, które skierowane do chętnych dzieci. Prowadzi je Pani Ania Krupienik. Jest to jej wielka pasja, którą chce zarazić nasze maluchy. Na zajęciach dzieci aktywnie spędzają czas. Zawsze na początku jest 5 minutowa rozgrzewka. Dzieci muszą się rozruszać przed właściwymi zajęciami. Jest to bardzo ważne. Po rozgrzewce dzieci zaczynają tańczyć. Sprawia im to wiele radości ! Nasze pociechy kochają się ruszać 🙂 Pani Ania wymyśla mnóstwo układów choreograficznych.  Nikt się nie z nią nie nudzi.  Po tańczeniu oczywiście są zabawy relaksacyjne. Po zajęciach dzieci zawsze wracają w doskonałych humorach 🙂

[Not a valid template]

Wizyty Stomatologa

Cyklicznie odwiedza nas stomatolog. Dzieci zdobywają wiedzę z zakresu dbania o swoje zęby. Pani pokazują jak o nie dbać, co jeść by były zdrowe, a czego unikać. Oczywiście sprawdzany jest też stan zębów.

[Not a valid template]

 

Spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Gdy tylko pogoda na to pozwoli wychodzimy na podwórko. Nasze dzieci to uwielbiają !  Z radością się ubierają i wyruszają na plac zabaw lub na spacer. W każdej porze roku można coś ciekawego robić 🙂

[Not a valid template]

 

Ruch i promowanie zdrowego odżywiania się

Codziennie nasze dzieci się ruszają. Ruch występuję na zajęciach prowadzonych przez wychowawczynie i na gimnastyce korekcyjnej prowadzonej przez panią Asię :). Dzieci spożywają w ciągu dnia zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki, które przygotowują w kuchni przedszkola pani Kasia i pani Beata :)…

[Not a valid template] [Not a valid template]

lub przygotowują je samodzielnie…

[Not a valid template]

 

AKTYWNE MIKOŁAJKI, BAL KARNAWAŁOWY ORAZ DZIEŃ BABCI I DZIADKA !

W te dni w naszym przedszkolu nie zabrakło dużej dawki ruchu ! Staramy się organizować aktywne imprezy przedszkolne 🙂

no images were found

 

Aktywne urodziny !

W naszym przedszkolu zamiast słodkich tortów są zdrowe torty z owoców! Staramy się by nasze pociechy odżywiały się zdrowo. W tym ważnym dniu, jakim są urodziny nie może zabraknąć zabaw ruchowych 🙂

[Not a valid template]

 

W ramach Akcji “Ćwiczyć każdy może” odbyło się spotkanie z trenerem.

[Not a valid template]