Zajęcia dodatkowe

______________________________________________________________________
.
 Zajęcia dodatkowe:
 
1) Zajęcia prowadzone przez nauczycieli / specjalistów:
 • język angielski (od 01.09.2016 zajęcia realizowane są w ramach podstawy programowej)
 • “muzyka i ruch”
 • zespół muzyczny (dla dzieci uzdolnionych)
 • gimnastyka korekcyjna
 • profilaktyka logopedyczna
 • logorytmika (dzieci 3-letnie i młodsze)
 • zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej z trenerami Kinder Coach (na boisku przedszkolnym)
 • religia katolicka i prawosławna (5 i 6-latki)

2) Zajęcia organizowane przez nauczycieli:

 • koła zainteresowań prowadzone z inicjatywy nauczycieli (kółko plastyczne, kółko badawcze)
 • urodziny dzieci z poczęstunkiem – ze zdrowym owocowym tortem (w ramach grup)
 • imprezy okolicznościowe
 • wycieczki, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne 
Dodatkowo dzieciom z orzeczeniami zapewniamy:
1) Zajęcia indywidualne: 
– terapia logopedyczna / neurologopedyczna
– terapia psychologiczna 
– terapia integracji sensorycznej (SI)
– rehabilitacja (w przypadku dysfunkcji ruchowych)
 
2) Zajęcia zespołowe (według potrzeb):
– TUS (trening umiejętności społecznych)
– terapeutyczne zajęcia grupowe metodą m.in.: Weroniki Sherborne, gimnastyka Knillów; terapia ręki.
 
Na wniosek rodziców organizujemy:
– spotkania z terapeutami
 
Zajęcia dodatkowo płatne (opcjonalnie – do wyboru):
– zajęcia taneczno-rozwojowe Wingee,
– programowanie, robotyka “Klub Młodych Programistów”
– język angielski na sportowo
– zajęcia ruchowe Przedszkoliada “Drużyna Kangura”
 
* Zajęcia prowadzone przez podmioty zewnętrzne.