Zajęcia dodatkowe

______________________________________________________________________
.
 Zajęcia dodatkowe:
 
1) Zajęcia prowadzone przez specjalistów i terapeutów:
 • język angielski (od 01.09.2016 zajęcia realizowane są w ramach podstawy programowej)
 • “muzyka i ruch”
 • zespół muzyczny (dla dzieci uzdolnionych)
 • gimnastyka korekcyjna
 • profilaktyka logopedyczna
 • logorytmika (dzieci 3-letnie i młodsze)
 • zajęcia sportowe z akcentem piłki nożnej Kinder Coach
 • religia katolicka i prawosławna (5 i 6-latki)
 • profilaktyka zdrowotna (wizyty stomatologa)

2) Zajęcia organizowane przez nauczycieli:

 • zajęcia artystyczno-plastyczne (np.origami)
 • koła zainteresowań prowadzone z inicjatywy nauczycieli
 • urodziny dzieci z poczęstunkiem (w ramach grup)
 • imprezy okolicznościowe
 • wycieczki, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne 
Dodatkowo dzieciom z orzeczeniami zapewniamy:
1) Zajęcia indywidualne: 
– terapia neurologopedyczna
– terapia psychologiczna 
– terapia integracji sensorycznej (SI)
– rehabilitacja (w przypadku dysfunkcji ruchowych)
 
2) Zajęcia zespołowe (według potrzeb):
– TUS (trening umiejętności społecznych)
– terapeutyczne zajęcia grupowe metodą m.in.: Weroniki Sherborne, gimnastyka Knillów.
 
Na wniosek rodziców organizujemy:
– spotkania ze terapeutami
 
Zajęcia dodatkowo płatne (opcjonalne):
– zajęcia taneczno-rozwojowe Wingee,
– szkółka szachowa.