Opłaty

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5  do 6 lat.

 

  


 Opłaty obowiązujące od 01.09.2023r.

  • Czesne miesięczne – 560 zł za pobyt całodzienny* – płatne z góry do 5-go dnia każdego miesiąca – gotówką lub przelewem (preferowana forma)
  • Czesne obniżone na kolejne dziecko z rodziny – 440 zł*
  • Dzienna stawka żywieniowa – 12 zł – koszt doliczany do czesnego (w przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka stawka zwracana jest w następnym miesiącu) 
  • Wpisowe dla nowo przyjmowanych dzieci – 400 zł – opłata jednorazowa  uiszczana zgodnie z zasadami zawartej umowy
   * W ramach czesnego realizowane są zajęcia dodatkowe m.in.:
–  muzyka i ruch, gimnastyka korekcyjna, jęz. angielski, logorytmika, religia katolicka i prawosławna, zajęcia sportowe ogólnorozwojowe (z elementami piłki nożnej) prowadzone przez trenerów z Kinder Coach, urodziny dzieci w ramach grup;
–  wszelkie zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniami. 
  Przedszkole pokrywa opłaty za: przedstawienia teatralne, muzyczne odbywające się w placówce, transport w ramach wycieczek.
Przedszkole organizuje również zajęcia dodatkowo płatne (dla chętnych) prowadzone przez podmioty zewnętrzne:
– zajęcia taneczno-rozwojowe Wingee,
– język angielski na sportowo,
– zajęcia z robotyki i programowania,
– zajęcia ruchowe Przedszkoliada “Drużyna Kangura”.

______________________________________________________________________

 

Zniżka rodzinna!

* Zapisując rodzeństwo do naszej placówki, otrzymujecie Państwo niższe czesne na drugie i kolejne dziecko ! Od 01.09.2023 jest to kwota 440 zł.

______________________________________________________

Wpłaty dokonujemy na konto:

Przedszkole na Zielonej Górce
15- 634 Białystok, ul. Wenecka 1
PKO BP  17 1020 1332 0000 1102 0896 2252
Tytuł wpłaty: „imię i nazwisko dziecka, czesne za miesiąc…”