Opłaty

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5  do 6 lat.

 

 

_____________________________

 Opłaty obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

  • Czesne miesięczne – 450 zł za pobyt całodzienny* – płatne z góry do 5-go dnia każdego miesiąca                                – gotówką lub przelewem
  • Czesne obniżone na drugie dziecko z rodziny – 230 zł*
  • Dzienna stawka żywieniowa – 8 zł – koszt miesięczny ok. 160 -184 zł doliczany do czesnego (w przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka stawka zwracana jest w następnym miesiącu) 
  • Wpisowe dla nowo przyjmowanych dzieci – 350 zł – uiszczana zgodnie z zasadami zawartej umowy

    

   * W ramach oferty realizowane są zajęcia dodatkowe m.in.: muzyka i ruch, gimnastyka korekcyjna, jęz. angielski, logorytmika, religia katolicka i prawosławna, piłka nożna (zajęcia sportowe ogólnorozwojowe), zajęcia tematyczne (artystyczne, kulinarne), urodziny dzieci, a także wszelkie zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniami. 
  Przedszkole pokrywa wszelkie opłaty za przedstawienia teatralne, muzyczne, wycieczki i podobne atrakcje.
Przedszkole organizuje również zajęcia dodatkowo płatne – Zumba Kids, szachy.

___________________________________________________________________________

Zniżka rodzinna!

Zapisując rodzeństwo do naszej placówki, otrzymujecie Państwo o 49% niższe czesne za drugie i kolejne dziecko !

______________________________________________________

Wpłaty dokonujemy na konto:

Przedszkole na Zielonej Górce
15- 634 Białystok, ul. Wenecka 1
PKO BP  17 1020 1332 0000 1102 0896 2252
Tytuł wpłaty: „za (imię i nazwisko dziecka), adres rodzica”