Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Zapisy do przedszkola

REKRUTACJA NA ROK 2018/2019 – DO WYCZERPANIA MIEJSC! 

  • Zapisy dzieci przyjmujemy przez cały rok, w zależności od ilości wolnych miejsc.
  • Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
  • Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 – 5 lat z Białegostoku oraz gmin sąsiadujących z naszym miastem, w tym dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym dzieci z autyzmem.

Jak zapisać dziecko Na Zieloną Górkę

Jeżeli chcielibyście Państwo zgłosić swoją pociechę do naszej placówki, prosimy pobrać i wypełnić “Kartę zapisu dziecka”, a następnie przesłać dokument na nasz adres mailowy biuro@przedszkole-nazielonejgorce.pl lub też dostarczyć osobiście.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy z Dyrektorem.