Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Zapisy do przedszkola

REKRUTACJA  – ZAPISY PRZYJMUJEMY CAŁY ROK

  • Zapisy dzieci przyjmujemy przez cały rok, w zależności od ilości wolnych miejsc.
  • Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
  • Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 – 6 lat z Białegostoku oraz gmin sąsiadujących z naszym miastem, w tym dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym dzieci z autyzmem.
  • Zapisy dzieci poniżej 2,5 lat – ustalane indywidualnie

Jak zapisać dziecko Na Zieloną Górkę

Jeżeli chcielibyście Państwo zgłosić swoją pociechę do naszej placówki, prosimy pobrać i wypełnić “Kartę zapisu dziecka” wraz z załączoną klauzulą RODO – [widoczne poniżej], a następnie przesłać dokument na nasz adres mailowy biuro@przedszkole-nazielonejgorce.pl lub też dostarczyć osobiście. Ze względów bezpieczeństwa, prosimy o skompresowanie przesyłanym dokumentów do pliku RAR lub ZIP.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy z Dyrektorem.

Karta zapisu dziecka + klauzula RODO