“Czyste powietrze wokół nas”

Już po raz kolejny nasze przedszkole bierze udział w programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej “Czyste powietrze wokół nas”, któremu patronują Państwowa Inspekcja Sanitarna, MEN, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu i Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzieci zdobędą wiedzę na temat szkodliwości dymu tytoniowego i jak się zachować w sytuacjach, gdy inni palą papierosy.

Drodzy Rodzice, przypominamy, że bierne palenie dla Waszych dzieci oznacza m. in.:

  • zmniejszoną odporność na infekcje,
  • zwiększoną częstotliwość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
  • zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
  • zaburzenia zachowania.

 Dlatego też pamiętajmy, że  każdy dzień jest dobry na rzucenie palenia!

Dodaj komentarz