KONKURS DLA DZIECI I RODZICÓW „Jesienny Cudaczek”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-technicznym.

Celem konkursu jest:


– rozwijanie zdolności plastycznych – technicznych dzieci

– pobudzanie wyobraźni oraz prezentacja talentów plastycznych- technicznych
– zachęcanie rodziców do efektywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem
– radość ze wspólnie wykonanej pracy

Regulamin:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z Przedszkola Na Zielonej Górce i ich rodziców.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej/ dziecko wraz z rodzicem zgodnie z tematem konkursu/
3. Technika wykonania pracy dowolna, przestrzenna z użyciem jesiennego tworzywa przyrodniczego. Prosimy umieścić prace na specjalnych tackach lub podkładkach.

Wykonane prace zaprezentowane zostaną na wystawie w holu przedszkola.
4. Praca powinna zostać opatrzona metryczką z informacją:
– imię i nazwisko autora pracy,
– nazwę grupy
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i akceptację warunków regulaminu.
6. Dostarczone prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu. 
7. Prace konkursowe należy dostarczyć do
19 października 2017r. do grupy dziecka.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 października 2017r.

8. Na laureatów czekają ciekawe nagrody i dyplomy.

Organizatorzy konkursu: Marta Franciszkowicz Krystyna Zajko