Komunikat w sprawie RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Polski obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W trosce o ochronę danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Na Zielonej Górce w Białymstoku.

  1. Klauzula informacyjna – Wychowankowie oraz ich rodzice/opiekunowie prawni  – Klauzula 1 [kliknij]
  2. Klauzula informacyjna – Dzieci podlegające obowiązkowi wychowania przedszkolnego oraz ich rodzice/opiekunowie prawni – Klauzula 2 [kliknij]
  3. Klauzula informacyjna – Strona internetowa i media społecznościowe – Klauzula 3 [kliknij]

 

 

 

 

 

Umowy – rekrutacja na rok 2018/2019

Rekrutacja 2018/2019

Od dnia 07.05.2018r. rozpoczynamy podpisywanie umów na rok szkolny 2018/2019.

Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola prosimy o zgłoszenie się po umowy do nauczycielek poszczególnych grup lub bezpośrednio w kancelarii przedszkola.

W przypadku nowych dzieci z rodzicami  zainteresowanymi edukacją przedszkolną w naszym przedszkolu będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przybycia do kancelarii przedszkola.

Przypominamy że formularz karty zgłoszeniowej można pobrać ze strony przedszkola:http://przedszkole-nazielonejgorce.pl/  lub bezpośrednio w kancelarii przedszkola.

 

„Czyste powietrze wokół nas”

Już po raz kolejny nasze przedszkole bierze udział w programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej “Czyste powietrze wokół nas”, któremu patronują Państwowa Inspekcja Sanitarna, MEN, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu i Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzieci zdobędą wiedzę na temat szkodliwości dymu tytoniowego i jak się zachować w sytuacjach, gdy inni palą papierosy.

Drodzy Rodzice, przypominamy, że bierne palenie dla Waszych dzieci oznacza m. in.:

  • zmniejszoną odporność na infekcje,
  • zwiększoną częstotliwość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
  • zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
  • zaburzenia zachowania.

 Dlatego też pamiętajmy, że  każdy dzień jest dobry na rzucenie palenia!

III edycja Międzyprzedszkolnego Przeglądu Recytatorskiego „Z przyrodą za pan brat”

Zapraszamy serdecznie wszystkich przedszkolaków do udziału w III edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Z przyrodą za pan brat” pod honorowym patronatem Kuriera Porannego oraz Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku.                                              

Celem konkursu jest wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności, promowanie talentów, dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich, krzewienie postawy szacunku do przyrody, nawiązanie współpracy między placówkami, integracja dzieci.

Wszystkie informacje oraz regulamin konkursu poniżej w załączniku.

konkurs recytatorski 2018

Dni Otwarte 13.03.2018r., 20.03.2018r. oraz 10.04.2018r. w godz. 14:00 – 15:30

 

Dnia 13.03.2018r., 20.03.2018r. oraz 10.04.2018r. w godz. 14:00 – 15:30

zapraszamy Dzieci w wieku 2,5 – 6 lat oraz ich Rodziców

na dni otwarte w naszym przedszkolu.

Prosimy o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.